advent címkéhez tartozó bejegyzések

Luca napján

Az adventi időszak egyik legkülönlegesebb napja december 13-a, mely a 16. századi Gergely-féle naptárreform előtt az év legrövidebb napja volt.

A kereszténység előtti időkben a téli napfordulót a napistenek születésének időpontjaként tisztelték, az egyház pedig a „világosság születésének” kezdetéről emlékezik meg. Ma már a téli napforduló csillagászati és földrajzi eseménye december 21-én, esetenként 22-én következik be.

Ki is ez a Luca?
A keresztény hagyományok szerint Luca nem más, mint Szent Lucia, aki egy előkelő szicíliai családban nevelkedett. A keresztény hitre tért szép fiatal leány szüzességet fogadott, hogy életét Krisztusnak szentelhesse, majd mártírhalált halt hitéért. Példamutató tisztasága és alázatos élete folytán nevét a fény (latinul: lux) szóval is kapcsolatba hozták, emiatt már a középkorban a vakok és szemfájósok védőszentjének tekintették. Mivel Lucia Jézus Krisztus menyasszonyának vallotta magát, ezért házasságszerző szent is, az eladó lányoknak mennyei pártfogója.
A néphit kétféle Lucát ismer: a jóságost és a boszorkányost. A szent mellett megjelenik a rettegett, banyaszerű Luca, „luca-puca”, „lucaasszony”: az a boszorkány, aki a napfordulatot megelőző téli sötétség szimbóluma. Kísértetszerű, rémisztő szellemalak, külseje csúnya öregasszonyé vagy fehérleples alaké, szerepe a büntetés és a rontás. Emiatt korábban ritkán adták e nevet a lánygyermekeknek, mióta azonban ez az archaikus hagyomány háttérbe szorult, gyakoribbak lettek nálunk is a Lucák.

BD48B07D-4ABB-443D-8B4E-D5441E31E13F

Dologtiltó nap
Az ősi hiedelem szerint Luca napján tilos volt a lányoknak, asszonyoknak dolgozniuk. Ha ezt a parancsot megszegték, súlyosan megbűnhődtek. Tilos volt mosni, kenyeret sütni, tüzet gyújtani vagy varrni, mert büntetésből Luca bevarrta a tyúkok „tojókáját”. E napon sem kölcsönadni, sem kölcsönkérni nem volt szabad, nehogy a kölcsön a boszorkányok kezére kerüljön.

Luca-napi hagyományok
Luca napját az egész magyar nyelvterületen gonoszjáró napnak tartották, amikor a bűbájosok, rontó lények szabadon tevékenykedhettek, és tevékenykedtek is; így aztán mindenütt védekeztek azok ellen.
A legelterjedtebb módszer a fokhagyma használata: az emberek megették, vagy bekenték vele az ajtófélfáját, ablakkeretet, az istállót, az állatok fejét. Az ólak ajtajára keresztet rajzoltak, hamut szórtak a kapuk elé, lefekvés előtt pedig fokhagymás kenyeret ettek, hogy szagával elriasszák a gonosz szellemeket. A gazdasszonyok megsöprűzték a gyanútlan tyúkokat, hogy sokat tojjanak. E napon egyébként vigyázni kellett a söprűkre is, nehogy azon nyargalásszanak a boszorkányok.
Országszerte szokás volt, hogy a jeles nap hajnalán a legények, fiúk „kotyolni” vagy „palázolni” indultak. Lopott szalmát vagy fadarabot vittek magukkal, arra térdepelve mondták el köszöntőjüket, bő termést, a jószág nagy szaporulatát kívánva. Ki ne ismerné a rigmust:
Kotyolómondókák
Luca, Luca, kitty – kotty, kitty – kotty
Galagonya kettő, három.
Száraz körtét várom!
Ha nem adtok hurkát,
Elviszem a Julcsát!
Ha nem adtok szalonnát,
Levágom a gerendát!
****
Luca, Luca kitty- kotty, kitty- kotty,
Néném asszony litty- lotty, litty- lotty.
Tikjaik, lúdjaik jó tojók legyenek,
Százat tojjanak, ezret költsenek!

A háziasszony vízzel fröcskölte, kukoricával öntötte le a kotyolókat, ezt utána libáival, tyúkjaival itatta, etette fel. Úgy tartották, szerencsét hoz a tyúkokra, ha aznap legény érkezik elsőnek a házhoz A kotyolók ajándékba tojást kaptak, de ha nem, akkor fenyegetőzni kezdtek: „Egy csirkéjük legyen, az is vak legyen!”
A kisebb gyerekek a szomszéd kerítéséből letört karón guggoltak, hogy elvigyék a szomszéd szerencséjét, amolyan „dögöljön meg a szomszéd tehene is” logika alapján. Minden család vitte a szomszéd szerencséjét, így aztán lehetett egymást okolni.
Szintén Luca-napkor voltak szokásban bizonyos, finomnak éppen nem mondható tréfák is. A legények a lányos házaknál például szétszórták az udvarban a szalmát, leakasztották a kertkaput; máshol a szekereket darabjaikra szedték, és a háztetőn állították össze, a gazda legnagyobb bosszúságára.

Jövendölések napja
Ez a nap éppúgy alkalmas volt termékenységvarázslásra, mint házasság-, halál- és időjóslásra: a hiedelmek szerint Luca méhében hordozza az új esztendő reménységeit, gondjait és próbatételeit is. Bár a hagyományok már nem élnek olyan elevenen, egy-kettőt érdemes kipróbálni!
A legelterjedtebbek természetesen a szerelmi jóslások voltak. A házasságkötés előtt álló lányok ezen a napon 12 gombócot főztek, előzőleg mindegyikbe egy férfi nevét rejtették. Amelyik gombóc legelőször a víz felszínére jött, megmondta, ki lesz a férjük. Mások ólmot öntöttek, hogy megtudhassák leendő férjük foglalkozását. Egy másik jóslás szerint a lányok papírdarabokra írták a férfineveket, majd azokat egyesével a tűzbe dobták. Csak az utolsó cédulát hagyták meg: ez mutatta a vőlegény nevét.
A szerelmi mágiákhoz tartozik a Luca-zöldághajtás is. A lányok somgallyat tettek a vízbe, és ha az ágak karácsonyra kizöldültek, a lány hamarosan férjhez ment. Ezt magukkal vitték az éjféli misére, utána titokban megérintették azt a legényt, akit ily módon is igyekeztek magukhoz kötni.
A lucakalendárium szerint a karácsonyig hátralévő 12 nap időjárásából lehet következtetni az egész évire. Úgy tartották, hogy ami adott napon megtörténik, az rávetíthető az adott hónapra. Az időjárásra a székelyek hagymából jósoltak. A vöröshagymából lefejtettek 12 réteget, ez az év egy-egy hónapjának felelt meg. Mindegyikbe egy kevés sót szórtak, amelyikben elolvadt, az a hónap esősnek ígérkezett.
Magyarországon Luca-napon a család minden tagjának sütöttekek egy lucapogácsát, és egyikbe pénzdarabot rejtettek el. Aki ráharap, szerencsés lesz. E napon vetették a lucabúzát is: azt tartották, ha karácsonyra kizöldül, jó termés várható.

Luca széke
A legismertebb népi szokás Luca székének faragása. A Luca-szék hagyományos alakja az ősrégi idők óta varázserejűnek hitt pentagramma, magyarul boszorkányszög: egy szabályos ötszög köré irt öt egyenlő szárú háromszögből kialakuló csillag. Ezen a napon kezdték el készíteni kilencféle fából, úgy, hogy minden nap csak egyetlen műveletet szabadott rajta elvégezni. (Innen ered az a mondás is, hogy „Lassan készül, mint a Luca széke”.) Arra szolgált, hogy segítségével tulajdonosa felismerje a falu boszorkányait: aki rááll karácsonykor a templomban pontban éjfélkor a maga által készített székre, az megláthatja, hogy kik a boszorkányok, mert ilyenkor azok szarvat viselnek. Ezután a fiatalembereknek menekülniük kellett a boszorkák elől. A menekülők a zsebükben mákot vittek, hogy futás közben elszórhassák. A boszorkányoknak a mákszemeket fel kellett szedegetniük, így a szék tulajdonosának volt ideje kereket oldani.
A Luca-ostor ennek a népszokásnak egy változata, amit úgy készítettek, hogy az ostort alkotó zsinegen minden nap egyet csavartak. Karácsony éjjelén az ostor hangjára gyűltek a boszorkányok.

Luca-nap a nagyvilágban
Lombardiában Mikulás helyett Luca az ajándékozó. December 13-ra virradóra körbejár szamara hátán és megajándékozza a gyerekeket. Az ajándékra várók egy kis csészében tejet és kekszet készítenek neki az ablakba, és szénából készült csokrokat függesztenek ki, hogy Luca szamarát is megetessék.
Érdekesség, hogy az angolszász területről ismert, száj- és szemnyílással ellátott sütőtök magyar területen is ismert volt. A Dunántúlon ezen a napon készítették, belsejébe gyertyát tettek, majd az ablakba helyezték, hogy a háziakat megijesszék. A skandináv országokban, ahol a fényre a hosszú, zord tél miatt nagyon vágynak az emberek, Luca napja lényegesen jelentősebb ünnep, mint nálunk.

forrás : szeged.imami.hu

ADVENTI EL CAMINO 2.

Miután felismertem ,elfogadtam,hangosan kimondtam életemben azokat az érzéseket,melyek dolgoznak bennem,a következő állomás a megbocsátás. Miért fontos megbocsátani ?

Hogyan tudok megbocsátani? És mi a legnehezebb megbocsátás?

Megbocsátani magamnak.Nekem ez volt a legnehezebb. Abbahagyni ,hogy vádoljam és bántsam önmagam.

advent2 (1)

 

“Ha megérted,honnan ered a békétlenség,és amikor  megbocsátasz,kinek teszel jót vele,onnantól kezdve életed gyökeresen megváltozhat….

Én sérelem nevezek  mindent,aminek ellenállok.Három irányban állhatok ellen :saját magam felé,valaki más felé és egy konkrét helyzet felé. Miből születik az ellenállás? Az ítélkezésből.Azáltal,hogy jónak vagy rossznak minősítem a dolgokat.Itt dől el bennem ,hogy az aktuális értékrendem szerint ellenállok neki vagy sem…

Mi minden cselekedet eredendő szándéka?

Fontos felismerned,hogy minden ember,akivel csak kapcsolatba kerülsz egész életed során, akár csak te ,a boldogságot és a belső békét keresi az életében,és szeretné elkerülni a szenvedést. Mindenki azt szeretné,akár csak te,,hogy figyeljenek rá,elismerve és szeretve legyenek,és minden ember,akár csak te,szeretné a saját  képességeit kibontakoztatni,megélni egy olyan környezetben,ahol jól érzi magát.

Az ítélkezés teszi szükségessé a megbocsátást.A szeretet az,ami megbocsát,és a félelem az,ami elítél.A megbocsátás megsemmísiti azt,amit a félelem létrehozott.Ezért a megbocsátás a megszabadulás eszköze.Nem számít mennyire nem bocsátottál meg valakinek,vagy teljesen megbocsátottál vagy semmennyire.

A szeretet nem tartogatja a sérelmeket.”

Bagdi Bella

Advent

“Az Advent a karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje, ugyanakkor a második eljövetelre is irányítja figyelmünket. Krisztus arcát szemléljük, aki emberré lett, aki kisgyermekként jött közénk, aki örömet hozott a Földre. Hangolódjunk rá az ünnepre!”
advent2
 
Rónay György: Advent első vasárnapja
Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg
korcs ágaimon más, mint a halál?
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már.
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
angyalod mégis álomban talál.
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet!

Adventi gondolatok

Lassan újra itt van az adventi időszak és a karácsony. Már a csapból is ez folyik.Hetek óta ellepik az utcát,az áruházakat ,a médiát a villódzó karácsonyi fények.Minden-minden körülöttünk a fogyasztásra sarkal.

Ahogy Csaba testvér írja bölcsen: ” A karácsonyt lassan át lehetne keresztelni adok-kapok napokra.A vendéglátás,a sütés-főzés,a dekorálás a háziasszonyok próbakövévé vált,olyannyira,hogy sokan kimerülten esnek be az ünnepekre.Cikkek születnek arról,hogyan éljük túl a karácsonyt.Hogyan lehet méltóképpen megünnepelni ezt a titkokkal teli ünnepet?”

advent0

Mi lenne ,ha a következő napokban-hetekben együtt csinálnánk végig egy lelki gyakorlatot?

Kötöttségek,áldozatok,pénz nélkül? Csak úgy,magunkért,hogy általunk legyen jobbá a világ…

Itt megtaláltok mindennap: https://www.facebook.com/Istenmorzsak?ref=hl